Monday, 6 April 2020

Tekkie Matrics 2020

Tebogo Sebego Matric 2013

Sunday, 5 April 2020

Mike will be greatly missed ...

Mike was always lending a hand to others and reaching out when they were in need.”

He will be greatly missed and everyone here is saddened by his death. Know that our thoughts and prayers are with his family and friends during this difficult time.

With sincere sympathy.

[Photos: André van Dyk] 

Saturday, 4 April 2020

Mike Visagie ...

Vandag laat ons die skool se vlae halfmas hang vir Mike Visagie, 'n mens en kollega wat ons altyd sal onthou en baie gaan mis.

As die skool weer begin, gaan sy plek leeg wees. Baie sterkte, kalmte, genade en aanvaarding word  vir sy familie toegebid. Mike sal vir ewig voortleef in pragtige herinneringe.

Friday, 3 April 2020

'n Vinnige Vrydag-terugflits - 2012

Nceba Mgojo net na die keuringsonderhoud
wat die dosente van NWU-Pukke (Noordwes-
Universiteit Potchefstroom) met hom
gevoer het. Hy het kop en skouers bo die
ander kandidate uitgestaan. Viva musiek!! 
HTS se koor in 2012. Hierdie leerders het skoonskip
gemaak in verskeie afdelings waaraan hulle deelgeneem
het. Op die voorgrond is Nceba Mgojo met die trompet -
'n blaasmeester as dit by musieknote kom. Deesdae deel Nceba
sy liefde vir musiek met die leerders van die skool,
nadat hy musiek aan die Pukke studeer het.
Regs staan mev. Malinda Anderson, Nceba se mentor,
wat musieknote kon toor uit die Tekkie-manne.

Wednesday, 1 April 2020

The Free State Department of Education: a digital learning project

The Free State Department of Education is introducing a digital learning project to ensure that matriculants in the province stay ahead and up to date with their syllabus during Covid19 epidemic.

The digital learning project will be from 11am to 17pm for 18 days, from the 1st until 30th of April.

The project will be live on the following social media pages on Facebook is (Free State Digital learning), Twitter @MecTateMakgoe, Instagram @Mec Tate Makgoe and it will also be live on seven community radio stations across the province. 

You can also use the following WhatsApp line 0737115053.

For the first week the project will be focusing on the following subjects English,Sesotho, Mathematics P1, Technical Mathematics P1, Mathematical Literacy P1, Accounting,Economics P1 and Physical Science.

The subjects will be divided in the following manner :
On the 1st of April
English 11- 12 am
Sesotho 14:00-15:00 pm
Mathematics P1 - 16:00-17:00 pm

On the 2nd of April
English 11- 12
Sesotho 14:00 - 15:00
Technical Mathematics P1 16:00 - 17:00
#FSDigitalLearning

"Raising the bar, closing the gap and supporting
learners in all grades"

Voorstelle vir matriekafskeid 2020

Dankie, mev. Botes vir die vroegtydige
voorstelle. Aangesien dit na 'n wintertema
lyk, sal die datum moet verskuif. Stuur
voorstelle so gou as moontlik in. 

Monday, 30 March 2020

Sunday, 29 March 2020

Grade 6 to 12 Coverage: E-tutor at home!

Be it Mathematics or Science - The Learning App provides learning modules for CAPS and International curriculum. Textbook concepts are explained in great detail using game-based and thematic pedagogy at lower grades, and hierarchical and layered approach for the senior levels.
A learning App: e-tutor at home